Introducere în Web Development

Capitolul 3: Introducere în CSS
Formatarea textului

text-decoration

Folosind familia de proprietăți text-decoration, se poate decora textul cu linii sub, tăiat, sau deasupra.

text-decoration-line

underline line-through overline
 • none – se elimină linia de decorație (util pentru ancore)

 • underline – linie sub text

 • line-through – linie care taie textul

 • overline – linie deasupra textului

Se pot adăuga mai multe linii, separând valorile prin spațiu.

text-decoration-style

solid dotted dashed double wavy
 • solid – Afișează o linie solidă

 • dotted – Afișează o linie punctată

 • dashed – Afișează o linie întreruptă

 • double – Afișează o linie dublă.

 • wavy – linie ondulată

text-decoration-color

Culoarea liniei

exemplu

text-decoration-thicknes

Grosimea liniei, folosind unități de mărime.

          text-decoration-line: line-through;
text-decoration-style: wavy;
text-decoration-color: aqua;
text-decoration-thicknes: 3px;

/* Se poate folosi o singură proprietate */
text-decoration: line-through wavy aqua 3px;
        
Rezultat

text-transform

text-transform permite modificarea tuturor literelor în litere mari, sau mici, sau se poate face ca prima literă din fiecare cuvânt să fie mare

ValoareDescriere
uppercaseTOATE LITERELE MARI
lowercasetoate literele mici
capitalizePrima Literă Din Fiecare Cuvânt Va Fi Mare
noneResetează valoarea
Designed by